Concessie taverne van het Zoet Water Park

Het college van burgemeester en schepenen beslist de horecainfrastructuur gelegen naast de benedenverdieping van het GOC De Roosenberg en kadastraal gesitueerd 1ste afdeling sectie D, nr. 50 A in concessie te geven van 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2024.

Er wordt geen openbare verhuring georganiseerd omdat de termijn voor de uitbatingĀ beperkt is (1 maart 2022 tot en met 28 februari 2024). Het college van burgemeester en schepenen opteert voor deze korte termijn zodat de concessie de ontwikkeling van het Zoet Water Park niet in de weg kan staan.

De concessie zal onderhands toegewezen.

In bijlage vindt u de vereisten en procedure voor inschrijving.

De inschrijving moet gebeuren:

  • hetzij per aangetekend schrijven gericht aan het College van burgemeester en schepenen van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee.

Komen enkel in aanmerking, de aangetekende inschrijvingen die uiterlijk vier kalenderdagen voor de datum vastgesteld voor het openen van de biedingen aangetekend verstuurd werden.

  • hetzij via afgifte op het secretariaat van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee ten laatste op woensdag 1 december 2021 om 15 uur..

De inschrijving moet verstuurd worden onder dubbel gesloten omslag, die beide, buiten het adres van het bestuur, de vermelding "Inschrijving concessie taverne Zoetwater" moeten bevatten.

Er is geen opening van de offertes.

Gepubliceerd op  wo 08 sep 2021

Contact & openingsuren

Secretariaat

Adres
Gemeentestraat 2, 3054Oud-Heverlee
tel.
016 38 88 00
Fax
016 38 88 09
E-mail
secretariaat@oud-heverlee.be

Vandaag

open van 9u - 12u30 & 13u30 - 16u30

Morgen

open van 9u - 12u30 & 13u30 - 16u30

Wens je een afspraak, neem dan contact op met de betrokken dienst via mail of telefonisch van van 9.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur (vrijdag tot 16.00 uur).

Meer openingsuren