Concessie cafetaria van het Zoet Water Park

Gepubliceerd op  wo 30 jan 2019
Het college van burgemeester en schepenen besluit het hierna vermelde goed in concessie te geven: onroerende horecainfrastructuur gelegen in het Zoet Water Park en kadastraal gesitueerd 1ste afdeling sectie D, nr 47 L.

Er wordt geen openbare verhuring georganiseerd omdat de termijn voor de uitbatingĀ beperkt is (1 maart 2019 tot en met 28 februari 2020). Het college van burgemeester en schepenen opteert voor deze korte termijn zodat de concessie de ontwikkeling van het Zoet Water Park niet in de weg kan staan.

De concessie zal onderhands toegewezen worden. Er is één nieuw element toegevoegd:

- opnemen van de verplichting om evenementen op voorhand aan te vragen

In bijlage vindt u de vereisten en procedure voor inschrijving.

De inschrijving moet gebeuren:

  • hetzij per aangetekend schrijven gericht aan het College van burgemeester en schepenen van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee.

Komen enkel in aanmerking, de aangetekende inschrijvingen die uiterlijk vier kalenderdagen voor de datum vastgesteld voor het openen van de biedingen aangetekend verstuurd werden.

  • hetzij via afgifte op het secretariaat van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee ten laatste op woensdag 20 februari om 15.00 uur.

De inschrijving moet verstuurd worden onder dubbel gesloten omslag, die beide, buiten het adres van het bestuur, de vermelding "Inschrijving concessie taverne Zoetwater" moeten bevatten.

Er is geen opening van de offertes.

Contact & openingsuren

Secretariaat

Adres
Gemeentestraat 2, 3054Oud-Heverlee
tel.
016 38 88 00
Fax
016 38 88 09
E-mail
secretariaat@oud-heverlee.be

Wenst u een afspraak, neem dan contact op met de betrokken dienst.

Meer openingsuren