College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Sinds 1 januari 2019 zijn de leden van het college van burgemeester en schepenen dezelfde personen als de leden van het vast bureau. Het vast bureau heeft gelijkaardige bevoegdheden als het college van burgemeester en schepenen en vervult deze taken voor de raad van maatschappelijk welzijn.

Bekendmakingen lijst besluiten

Het college van burgemeester en schepenen, is het uitvoerende orgaan van de gemeente, bereidt de beslissing van de gemeenteraad voor en voert ze uit. Het college beheert de eigendommen van de gemeente, heeft de leiding over de gemeentewerken, verleent de bouwvergunningen, houdt toezicht op de inkomsten en uitgaven, de boekhouding, ....
Het vast bureau is het uitvoerende orgaan van het OCMW .


Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau bestaat uit de burgemeester, vier schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst.

De zittingen vinden in principe elke dinsdagnamiddag plaats en zijn niet openbaar.