College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, vier schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Het college vormt de uitvoerende macht in de gemeente. Het schepencollege is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit.

Bekendmakingen lijst besluiten