Captatieverbod kwetsbare waterlopen

Gepubliceerd op  wo 20 mei 2020
Ingevolge de uitzonderlijke aanhoudende droogte heeft de provincie een politiebesluit uitgevaardigd dat een captatieverbod instelt uit alle waterlopen in dertien stroomgebieden. Daarnaast doet de gouverneur een oproep aan alle inwoners van Vlaams-Brabant om spaarzaam om te gaan met water.

Het betreft de stroomgebieden van de volgende onbevaarbare waterlopen:

 • de Mark
 • de Hollebeek, stroomopwaarts van de monding van de Bosbeek in de Hollebeek
 • de Steenvoordbeek,
 • de Molenbeek
 • de Linkebeek
 • de Dijle, stroomopwaarts van de monding van de Demer in de Dijle, met uitzondering van het Kanaal Leuven-Dijle
 • de Grote Gete
 • de Waarbeek
 • de Dormaalbeek, stroomopwaarts van het Roefferdingeplein (Landen)
 • de Grote Leigracht
 • de Leigracht
 • de Kleine Beek
 • de Hertseltseloop

Dit verbod wordt vanaf 21 mei 2020 voor onbepaalde tijd ingesteld.

De nasleep van de droogtes van afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende
waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen
tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten op de
waterlopen snel dalen.

Op basis van terreinwaarnemingen wordt vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen. Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen (zie persbericht in bijlage).

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee, voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen of voor de productie van drinkwater.


Daarnaast doet de gouverneur een oproep aan alle inwoners van Vlaams-Brabant om spaarzaam om te gaan met water. Het heeft de voorbije maanden niet zoveel geregend. Indien het mooi weer aanhoudt en de regen uitblijft, zullen de waterstanden verder worden aangetast. Daarom de preventieve oproep om niet meer water te verbruiken dan nodig. Met name wordt gevraagd om het besproeien van gazons zoveel mogelijk te vermijden.