Burgemeestersconvenant (klimaatactieplan)

De Europese klimaatdoelstellingen voor 2020 zijn:

  • 20 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990
  • 20 procent minder energieverbruik
  • 20 procent van het totale energiegebruik moet afkomstig zijn uit hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie

De opwarming van de aarde en de gevolgen ervan, zijn een belangrijke kwestie. De gemeente Oud-Heverlee wil dan ook een steentje bijdragen aan een oplossing voor dit probleem.

Op 29 april 2014 ondertekende de gemeente de Burgemeestersconvenant en in 2015 maakte de gemeente een klimaatactieplan op om deze doelstellingen te bereiken.

De gemeente wil het goede voorbeeld geven. Zo wordt nog uitsluitend groene stroom aangekocht en is er een fors budget voorzien voor het energiezuiniger maken van de gemeentelijke gebouwen. De straatverlichting wordt systematisch vervangen door energiezuinige LED verlichting. Voor dienstverplaatsingen worden in de gemeente twee elektrische fietsen aangekocht. 

De gemeente geeft, indien voldaan aan de voorwaarden, voor bestaande woningen een subsidie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening.

Maar de gemeente kan het natuurlijk niet alleen! Om zoveel mogelijk inwoners te sensibiliseren organiseren we in mei een klimaatmaand, met workshops en infoavonden.

Daarnaast werd de klimaatraad opgericht, als onderdeel van de milieuraad. Indien u als inwoner een idee hebt om een steentje bij te dragen kan dit via klimaat@oud-heverlee.be.

We spelen in op diverse acties zoals dagen-zonder-vlees, met belgerinkel naar de winkel,...