Burenbemiddeling

Met de mooie zomerse dagen komen buren meer in contact met elkaar. Genieten van het warme zonlicht in eigen tuin, een lekkere barbecue met vrienden, een feestje of late avondwandelingen kunnen deze dagen nog aangenamer maken.

Spijtig genoeg ontstaan ook ergernissen, zoals lawaaihinder, geurhinder, blaffende honden, overhangende takken, …. Praat hierover tijdig met je buur.

De ervaring leert dat contact opnemen met buren niet vanzelfsprekend is. De ergernis of het probleem wordt vaak niet besproken, waardoor het conflict niet opgelost geraakt en escaleert.

Heb jij zelf al geprobeerd om te praten met je buur, maar lukt dit niet of durf je niet? Dan kan burenbemiddeling je helpen.

Want burenbemiddeling helpt echt!

Hoe werkt burenbemiddeling?

Je neemt contact op met de dienst burenbemiddeling en schetst het probleem. Neutrale burenbemiddelaars komen na afspraak langs en luisteren naar je verhaal. Ze nemen daarna contact op met je buur en luisteren naar zijn verhaal. Vervolgens worden jullie samen uitgenodigd op neutraal terrein, onder begeleiding van de bemiddelaars, om het probleem uit te praten. Samen zoeken jullie naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. Zo’n gedragen overeenkomst komt beter tegemoet aan jullie wensen dan een opgelegde oplossing door politie, vredegerecht of rechtbank. Door het herstellen van de communicatie werkt burenbemiddeling ook preventief voor eventueel toekomstige ongemakken. 

Wat zijn de basisprincipes van burenbemiddeling?

  • Gratis aanbod voor elke burger.
  • De deelname is vrijwillig: elke buur beslist zelf of hij samen wil zitten.
  • De bemiddelaar stelt zich onpartijdig op.
  • De inhoud van de gesprekken is en blijft vertrouwelijk.
  • De bemiddelaar waakt erover dat jij en je buur de kans krijgen om jullie standpunten, emoties, frustraties en verwachtingen te verwoorden op een rustige manier.
  • Beide partijen zijn gelijkwaardig, ongeacht wie eerst contact opneemt met burenbemiddeling
  • Geen strafrechtelijke feiten of zaken die aanhangig zijn bij een rechtbank

Hoe kan jij beroep doen op burenbemiddeling?

Neem contact op met de dienst burenbemiddeling van de provincie Vlaams-Brabant: burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be of tel. 016 26 78 41 (tijdens de kantooruren)