Bouwwerken De Kouter

Gepubliceerd op  di 23 apr 2019
Weldra starten de bouwwerken voor woonzorgzone De Kouter. Op een druk bijgewoonde infovergadering kwamen heel wat suggesties om de verkeersveiligheid tijdens de werken te vergroten. We informeren u graag over de bijsturingen aan de organisatie van de werf.

In bijlage vindt u het volledige werfinrichtingsplan. Ook op www.wzzdekouter.be vindt u meer informatie en contactgegevens van de aannemer. 

  • De voorziene oversteekplaatsen verschuiven wat verder van het kruispunt Kouterstraat/Haasrodestraat, om conflicten tussen voetgangers en inrijdend vrachtverkeer maximaal te voorkomen. 
  • De huidige voetweg wordt verplaatst. Om te voorkomen dat fietsers met hoge snelheid de straat op komen, wordt een beugel voorzien. 
  • Er komt een parkeerverbod in beide richtingen op de Haasroodsestraat in de zone tussen beide verplaatste zebrapaden, en in beide richtingen op de Kouterstraat tussen het kruispunt met de Haasroodsestraat en de zuidelijke uitrit van de bouwwerf
  • We voorzien een keerpunt op de werfzone zelf, waardoor er meer uitrijdend verkeer rechtsstreeks naar de Haasroodsestraat kan. We beperken zo het zwaar verkeer dat de volledige lus moet maken rond de werf, en deels de Kouterstraat gebruikt. 
  • Er komt tijdelijk een verbreding van de Kouterstraat aan het kruispunt met de Haasroodsestraat (= de noordzijde van de werf), zodat zwaar werfverkeer zonder problemen de Haasroodsestraat kan oprijden
  • Met bijkomende spiegels en signalisatie proberen we dode hoeken voor vrachtwagens maximaal te vermijden. 

Verder blijft natuurlijk het algemene principe dat werfverkeer uitsluitend mag stilstaan en parkeren op de werf zelf en niet in de Kouterstraat noch de Haasroodsestraat. Werfverkeer rijdt zoveel mogelijk via de Haasroodsestraat naar de Expresweg (niet via dorpskernen van Blanden en Haasrode). De politie zal de verkeerssituatie rond de werf van dichtbij opvolgen, en waar nodig bijsturen. 

Met deze maatregelen hopen we de hinder van deze werken te beperken. 

Het blijft uiteraard aangewezen de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen wanneer u zich zelf in de omgeving verplaatst.

Contact & openingsuren

OCMW algemeen

Adres
Gemeentestraat 10, 3054Oud-Heverlee
tel.
016 38 88 80
Fax
016 38 88 89
E-mail
info@ocmw.oud-heverlee.be

De maatschappelijk assistenten van de sociale dienst en het seniorenloket werken enkel op afspraak.

Een afspraak kan op werkdagen tijdens de kantooruren en op dinsdagavond tot 19.00 uur.

Meer openingsuren