Boodschap van de gouverneur

Gepubliceerd op  wo 20 mei 2020
Samenscholingen blijven verboden. Het opzet van het beleid in de huidige fase is nog steeds om het aantal keren dat mensen zich verplaatsen en samenkomen enigszins te beperken.

Behoudens de uitzonderingen voorzien in het Ministerieel Besluit en toegelicht in de FAQ, is het niet de bedoeling dat mensen samenkomen, ook niet als dat is met het oog op nuttige of zinvolle activiteiten. Men mag niet redeneren dat een bepaalde activiteit toch niet schadelijker is dan wat nu weer mag, dus dat deze ook wel zal mogen.

De uitzonderingen op het samenscholingsverbod betekenen immers niet dat deze samenkomsten minder schadelijk zouden zijn, met andere woorden minder aanleiding zouden geven tot een besmetting, dan andere samenkomsten die nog niet worden toegestaan.

We krijgen de mogelijkheid om onder meer terug te gaan werken, om naar school te gaan en om de noodzakelijke inkopen te doen. Daarnaast zijn sommige activiteiten in de vrije tijd toegestaan, met beperkingen en met aandacht voor hygiëne en afstand houden. Dat zorgt al voor een aantal gelegenheden waarbij mensen bijeen zijn.

Maar dat wil niet zeggen dat iedere activiteit waarvoor eenzelfde zorg voor hygiëne en afstand mogelijk is opnieuw kan. Het blijft zo dat men in de huidige fase het aantal gelegenheden waarbij mensen bijeen komen wil beperken.

Zo zijn fysieke activiteiten in de buitenlucht toegelaten op voorwaarde dat ze worden uitgeoefend:

  • in openlucht;
  • zonder fysieke contacten;
  • indien ze worden uitgeoefend:

  • ofwel alleen
  • ofwel in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee dezelfde andere personen. De sociale afstand van 1,5 meter moet worden gerespecteerd.

Dat is al langer zo.

Nieuw is dat fysieke activiteiten voortaan ook kunnen in het kader van regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht, die geen fysieke contacten impliceren. Deze zijn georganiseerd door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. De basisprincipes van de social distancing blijven gelden en het is het aangeraden om zoveel mogelijk met dezelfde groep te sporten.
Maar dat blijft een uitzondering. Voor zover men voordien op geregelde basis deelnam aan trainingen of lessen, mag men die hernemen. Het is niet de bedoeling dat andere fysieke activiteiten in groep ook al kunnen, ook niet als die zouden kunnen plaatsvinden met evenveel aandacht voor hygiëne en afstand. Het is ook niet wenselijk om elke training of les aan te vullen tot het maximum van 20 personen. Wel dat men de gebruikelijke groep voor de training of de les weer toelaat, maar nooit met meer dan 20 personen.

Het samenkomen met een groep van maximum 20 personen is beperkt tot regelmatige trainingen en lessen en mogen niet doorgaan op privéterrein.
Dus ook al zouden andere samenkomsten (fanfare, zangkoor, knutselles,…) onder veilige omstandigheden kunnen worden georganiseerd, toch worden die niet toegestaan.

Niet omdat het gevaar op besmetting daarbij groter zou zijn, wel omdat men het aantal redenen waarom mensen samenkomen in de huidige fase nog wil beperken. Bijkomende reden is dat elke samenkomst verleidelijk is om voor en na de activiteit bij te praten.

Een vermenigvuldiging van samenkomsten leidt hoe dan ook tot meer sociale contacten en meer verplaatsingen, met de risico’s daaraan verbonden.

De bedoeling blijft dat fysieke activiteiten gebeuren met het gezin onder hetzelfde dak en één of twee andere mensen.

Er zijn vragen gerezen over groepen wielertoeristen: kan men hiervoor wel spreken van een reguliere training en is het mogelijk de hele tijd om de afstand van 1.5 meter tussen elke persoon te bewaren? Heeft het rijden in groep van 20 fietsers voordeel, behalve de gezelligheid en het vernieuwde sociaal contact, terwijl dat net niet de bedoeling is?
Een wielertoerist traint minstens even goed als hij met twee, drie of vier op pad gaat dan in een grotere groep. Groepen van 20 die een fietslengte tussen iedere fietser laten, vormen al een lange sliert in het verkeer. Groepen wielertoeristen zijn dus niet aan te raden. Het ging de voorbije weken goed om met enkelen te gaan fietsen, dus laat ons dat nog maar een tijd verder doen.

Naar aanleiding van de nieuwe regels heeft het gemeentebestuur een oproep gelanceerd naar vrijwilligers om het skatepark te openen op woensdag- en vrijdagnamiddag.
Het Zoetwaterpark en de speelpleintjes in alle deelgemeentes blijven nog afgesloten.
Wij danken je om deze maatregelen te respecteren.