Boetseeratelier

In dit atelier wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van klei, toch komen ook andere materialen aan bod zoals gips, powertex, houtpasta, yton, papier-maché, plasticine, organische materialen en/of pitriet. Via verschillende prikkels en impulsen kunnen de deelnemers creatief aan de slag gaan en ontdekken welke vormentaal hen het best ligt.

Het leren kijken naar wat gemaakt is, dit verder uitdiepen en het afwerken is een even belangrijk proces als het uiteindelijke resultaat. De kleiwerken worden gestookt tot een blijvende herinnering.

In de jongste groep halen we inspiratie uit hun eigen verhalen en leefomgeving. Via speelse opdrachten komen we uit bij al dan niet bekende kunstenaars.

Dat is niet anders bij de 13-17 jarigen, maar hier wordt ook een aanbod gegeven van meerdere projecten waaruit zij een individuele keuze maken. De jongeren worden aangesproken op hun eigen zelfstandigheid en leren hun verantwoordelijkheid hierbij nemen.

Omdat dit atelier beperkt blijft tot maximum 12 deelnemers zetten wij in op een sterke individuele begeleiding.

Begeleiding: Josiane Vandercammen

 

Het atelier start half september 2019 en omvat 20 lessen (niet tijdens schoolvakanties).

 

Relevante producten