Blandenstraat - Haasrode

Update 25 mei 2022

Tijdens de werken aan de Blandenstraat zullen de bussen de omleiding volgen. Dit betekent dat op de Blandenstraat, tussen de Dassenstraat en de Parkstraat de haltes niet worden bediend. Langs de omleiding komen er nieuwe, tijdelijke haltes.

De heraanleg van het gedeelte tussen de Dassenstraat en de Parkstraat behoort tot het Masterplan Haasrode, gezien we de plannen willen afstemmen op de algemene visie op de dorpskern. 

Voorbereiding

De voorbereidende nutswerken zijn afgerond.

Wegenwerken Blandenstraat

De werken in de Blandenstraat tussen de Dassenstraat en de Parkstraat worden in 2 fasen uitgevoerd.

Fase 1 : vanaf de Dassenstraat tot aan de woning nr 32A

Fase 1 start vanaf maandag 30/05 en zal tot half september duren. Er wordt gestart met het affrezen van het asfalt waarna aan de kant van de pare huisnummers de weggoot/borduur in glijbekisting en het voetpad wordt geplaatst. Aansluitend wordt het voetpad aan de onpare huisnummers gedaan. De pare kant en de glijbekisting van de onpare zijde zijn voorzien voor het bouwverlof. Na het bouwverlof wordt het voetpad aan kant van de onpare huisnummers geplaatst waarna de beton- en asfaltverharding van de rijweg wordt geplaatst.

Het bouwverlof loopt van zaterdag 16/07 tot zondag 17/08.

Fase 2 : tussen woning nr 32A en Parkstraat

Fase 2 start aansluitend (half september) op de fase 1 en wordt op dezelfde manier aangepakt als de eerste fase. De omleiding zal via de Dassenstraat-Parkstraat lopen.

Deze planning is weersafhankelijk en kan wijzigen. Voor de laatste stand van zaken kan u altijd terecht op deze pagina.

Omleiding

  1. Voor de fietsers wordt er via de Herpendaalstraat een omleiding voorzien. Voor het gemotoriseerde verkeer wordt de Herpendaalstraat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
  2. Het gemotoriseerde verkeer alsook de bussen van De Lijn worden omgeleid via de Dassenstraat en de Parkstraat.

Als bijlage het stratenplan met de schematische aanduiding van de omleidingen.