EK/BK Ecocharter

De organisator Golazo en het Agentschap Natuur en bos ontwikkelden samen een Ecocharter, dat opgelegd wordt aan alle deelnemers van de wedstrijd. Maar uiteraard verwachten we ook van elke recreatieve renner en supporter respect voor de mooie en waardevolle natuur langs het parcours.

Hoe wordt dat evenwicht tussen een Nationaal Park in wording en een gravelkampioenschap bewaakt? 

De kernpartners van de Brabantse Wouden werden onmiddellijk na de toewijzing van WK en BK/EK actief betrokken en konden vanaf dag één hun visie op natuurbeleving inbouwen. Die visie luidt dat natuurbeleving steeds natuurbescherming moet ondersteunen.

In de praktijk komt de toepassing van dit principe op het volgende neer:

  • Minstens 70% van het parcours ligt buiten de natuurgebieden. Het Vogelrichtlijngebied van de Dijlevallei en de zuidrand van het Meerdaalwoud werden maximaal uit het parcours gehouden. 
  • Op een aantal erg gevoelige plaatsen (vb. langs moerasbos, vochtig hooiland, bewerkte akkers) wordt geen publiek toegelaten. Dat doen we met touw of nadars, geen plastiek.
  • Ongetwijfeld zullen duizenden vrijetijdsfietsers die de beelden life of op TV zien ook willen gravelrijden in de Brabantse Wouden. De Toeristische dienst van de provincie Vlaams-Brabant stelt de GPX van het BK parcours voor iedereen vrij beschikbaar via toerismevlaamsbrabant.be. Zo vermijden we dat velen zelf een parcours gaat uitstippelen door een gebied waar misschien wel zeldzame soorten voorkomen. We denken bijvoorbeeld aan een broedende raaf of een jagende boommarter. Ze zijn erg zeldzaam en verstoringsgevoelig.
  • Het wedstrijdparcours zelf vertoont kleine verschillen met het toeristische parcours, dit is vooral om de belevingswaarde voor supporters te verhogen. Zo bijvoorbeeld het lusje rond het houten beeld van de torenvalk. 
  • Door op goed gekozen plaatsen fanzones (Zoet Water en Meerdaalhof in te richten met een tent en toog, sorteereilanden, herbruikbare bekers, toiletten, groot TV-scherm… zorgt de organisator er voor dat de druk geconcentreerd wordt waar we het willen en boeiend is om te kijken en dat de natuur elders op het parcours slechts beperkt verstoord wordt.
  • Er is een strikt afvalplan: zo werden er voor de renners duidelijk afgebakende bevoorradingszones ingericht. Wie zijn ‘afval' loost buiten die zones wordt onverbiddelijk gediskwalificeerd.
  • Van alle deelnemers verwachten we, net als van alle andere bosbezoekers, de nodige hoffelijkheid zodat iedereen ten volle kan genieten. 

Er wordt ook een project opgestart dat de uitstoot van CO2 door de organisatie van BK/EK en WK-gravel lokaal moet compenseren.