Bijenproject

Sinds een twintigtal jaar neemt het aantal bijen wereldwijd af omwille van een aantal factoren. Tegelijkertijd verliezen ook de planten die door de bijen worden bestoven terrein. Dit is een verhaal van verlies voor land- en tuinbouw én biodiversiteit. Onze gemeente wil zich daarom engageren om een bijenvriendelijk gemeente te worden.

Wat doet de gemeente?

In 2015 organiseerde de milieuadviesraad 2 filmnamiddagen voor kinderen en, samen met de Radijs, een workshop over het maken van bijenhotels. In samenwerking met het Regionaal Landschap Dijleland werd ook een infoavond over solitaire bijen georganiseerd.

De gemeente engageerde zich toen om bij nieuwe aanplantingen te kiezen voor planten die interessant zijn voor bijen.

Bij de vergroening van de speelplaats van de gemeentelijke basisschool de Letterberg in 2015 werd er specifiek aandacht besteed aan solitaire bijen en andere insecten. Een insectenhotel dat door de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud aan de gemeente werd geschonken, werd hier geplaatst.

Ook bij het bermbeheer wordt sinds 2013 rekening gehouden met bijen en andere insecten.

In het voorjaar van 2017 werd een eerste stap tot omvorming van grasperken naar kleurrijke bloemenweides gezet. Het ging om 3 grasperken, met een totale oppervlakte van 1.480 m², waar telkens ook een insectenhotel werd geplaatst.

Inwoners konden ook een zakje bloemenzaad krijgen om zelf een bloemenakker te zaaien en er viel een insectenhotel te winnen. Deze actie werd georganiseerd in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant.

Op 30 januari 2018 besliste de gemeenteraad om het charter 'bijenvriendelijke gemeente' te ondertekenen en een erkenning als bij-vriendelijke gemeente aan te vragen.

Wat kan u zelf doen?

  • Zaai een bloemenakker

In een bloemenakker zit een divers mengsel van stuifmeelrijke bloemen, de ideale maaltijd voor bijen. Bovendien kan u zelf genieten van een kleurrijke bloemenpracht vanaf de lente tot het najaar. Zaaien kan vanaf einde maart tot eind augustus. 

  • Nestjes voor bijtjes

Naast voldoende voedsel hebben bijen ook behoefte aan een nest, liefst in de nabijheid van bloemrijke planten. U kan een steentje bijdragen door:

  • bijenhotels of -kastjes te plaatsen in de tuin;
  • dode planten met holle stengels of uitgeholde bomen te behouden;
  • zelf blokken hout met gaten in te voorzien;
  • rietmatten te integreren in de tuin.