Bibliothecaris (B4-B5) contractueel voltijds

Het lokaal bestuur Oud-Heverlee organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving van een:

VOLTIJDS M/V BIBLIOTHECARIS (B4-B5) CONTRACTUEEL

Als bibliothecaris coördineer je de bibliotheekwerking in alle aspecten. Je geeft leiding aan het bibliotheekteam en staat in voor een optimale dienstverlening. Je bouwt - zowel beleidsmatig als operationeel - aan een toekomstgerichte bibliotheek op maat van Oud-Heverlee.

Je neemt de nodige acties om de bibliotheek te laten uitgroeien tot een knooppunt van contact en cultuur. De samenwerking met andere (boven)lokale vrijetijdsactoren is daarbij cruciaal.

PROFIEL:

Je bezit leidinggevende kwaliteiten en kan een team stimuleren en motiveren. Je blinkt uit in coo¨rdineren en organiseren. Je hebt oog voor vernieuwing en maatschappelijke evoluties. Je bent flexibel, klantgericht en communicatief. Je hebt een grote interesse in literatuur.

Je beschikt over uitstekende computervaardigheden.

TEWERKSTELLING: in contractueel verband – aanwerving 1 september 2021

DIPLOMA:

 • diploma bachelor of gelijkgesteld
 • reeds beroepservaring in een openbaar bestuur:
  •  ten minste 6 jaar graadanciënniteit in de graag B1-B3 of in de hogere graden van niveau C (C4-C5);
  • ten minste 9 jaar niveauanciënniteit in niveau C.

 AANBOD

 • maandwedde: minimum 2.894,41 euro en maximum 4.715,21 euro (index 02/2021)
 • maaltijdcheques waarde: 8 euro
 • fietsvergoeding woon- werkverkeer (0,24 euro/ km heen en terug)
 • hospitalisatieverzekering
 • minimum 30 vakantiedagen

EXAMENPROGRAMMA:

Het examenprogramma bestaat uit een schriftelijke competentieproef en gevalstudie (50%van de punten), en een mondelinge proef (50% van de punten) waarin de basisvaardigheden, de communicatiemogelijkheden en het profiel van de kandidaten op basis van het niveau van de betrekking en de functiebeschrijving worden getoetst.

WERVINGSRESERVE: de kandidaten die slagen in de bekwaamheidsproef worden opgenomen in een wervingsreserve geldig voor 3 jaar, eventueel verlengbaar met maximum 2 jaar.

UW KANDIDATUUR, met duidelijke vermelding van de beoogde functie , vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en het vereiste diploma kan als volgt:

 • online 
 • overhandigd worden op het secretariaat van het gemeentebestuur Oud-Heverlee, op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee, waar u een ontvangstbewijs zult ontvangen
 • per post verzonden worden aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee
 • via e-mail met ontvangstmelding en leesbevestigingmet een uitgebreid curriculum vitae als bijlage, naar volgend e-mailadres: kandidatuur@oud-heverlee.be

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 12 april 2021 (postdatum of datum ontvangstbewijs of datum e-mail dient als bewijs).

BIJKOMENDE INLICHTINGEN i.v.m. inhoud de functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u bekomen bij de dienst personeel, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, tel. 016 38 88 29, e-mail: personeel@oud-heverlee.be