Bevers

De bever maakte rond de eeuwwisseling een opmerkelijke terugkeer in Vlaanderen. De grootste knaagdieren van Europa zijn terug en hun aantal stijgt gestaag. Vooral langs de Dijle en de Maas voelen ze zich in hun sas. Ook elders in Limburg, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen streken intussen beverfamilies neer. Wie langs de waterkant woont, moet mogelijks nog even wennen aan dit mooie knaagdier. Af en toe glippen bevers privégebied binnen om aan bomen en oogst te knagen. 

Schade

Bevers leven in de buurt van water en zijn dol op (loof)bomen, granen, maïs en bieten. Ze wagen zich niet ver op het land, dus alles wat verder dan twintig meter van de oever staat, blijft doorgaans buiten schot. Bevers beschouwen dichter gelegen bomen en landbouwproducten wel als mogelijke voedselbron, met de typische knaagschade tot gevolg. Bevers bouwen dammen in waterlopen. Dit zorgt mogelijk voor opstuwing van water en overlast. Wanneer beverdammen voor hinder zorgen of wanneer u waterschade ondervindt, kan u contact opnemen met de provincie Vlaams-Brabant, dienst Waterlopen, 016 26 75 02waterlopen@vlaamsbrabant.be