Bermbeheer

Met een ambitieus bermbeheersplan willen we de bermen in onze gemeente laten uitgroeien tot kleurrijke, waardevolle stukjes natuur. Bloemrijke bermen zijn niet alleen mooi, ze trekken ook heel wat waardevol dierenleven aan.

Erg belangrijk daarbij is om het maaien van de bermen goed te spreiden in tijd. Zo krijgen planten voldoende tijd om zich te ontwikkelen, en te verspreiden. In Oud-Heverlee zijn er drie maaiperiodes voor de geselecteerde bermen. Ongeveer 60% van de bermen dient een eerste keer gemaaid te worden de eerste helft van mei, en 30% in juli. Deze bermen krijgen een tweede maaibeurt na 15 september. De overige bermen worden slechts eenmaal per jaar gemaaid, en dat na 15 september. 

We proberen dit bermbeheer goed te verzoenen met de noden van voetgangers en fietsers. 

 

Relevante producten