Bent u mantelzorger?

Gepubliceerd op  ma 11 mrt 2019
Elke mantelzorger is uniek! Iedereen is met elkaar verbonden door de 'zorg voor iemand', maar elke mantelzorger vult zijn of haar eigen situatie op een eigen manier in. De gemeente Oud-Heverlee wil mantelzorgers extra ondersteunen via samenkomsten met de toekenning van een mantelzorgpremie.

Mantelzorgbijeenkomsten

Ter ondersteuning van mantelzorgers organiseert het OCMW, in samenwerking met de seniorenadviesraad en alle Samana-kernen van de gemeente, regelmatig samenkomsten en dit telkens rond een bepaald thema.

De stuurgroep 'Mantelzorg in Oud-Heverlee' heeft voor 2019 volgend nieuw jaarprogramma opgemaakt:

25 april 2019 Beslissingen bij het levenseinde
20 juni 2019 Dag van de mantelzorg
10 oktober 2019 Sandwichgeneratie
5 december 2019 Praatcafé

Elke mantelzorger is welkom.

Bent u mantelzorger en wenst u graag op de hoogte gesteld te worden van onze samenkomsten? U kan uw gegevens doorgeven aan het OCMW via seniorenloket@ocmw.oud-heverlee.be of via het e-loket.

Mantelzorgpremie

Het OCMW keert een mantelzorgtoelage van 50,00 euro per maand uit aan mantelzorgers die aan volgende voorwaarden voldoet:

- er wordt een mantelzorgtoelage verleend aan wie vrijwillig, daadwerkelijk en onbezoldigd zorgen verleend aan een inwoner van Oud-Heverlee die zorgbehoevend is
- de mantelzorger neemt minstens 3 zorgtaken op
- de zorgbehoevende is door ziekte, ongeval, handicap van ten minste 66% of omwille van gevorderde leeftijd niet meer in staat zichzelf te verzorgen en dagelijkse elementaire huishoudelijke taken te verrichten, waardoor hulp van een derde persoon noodzakelijk is
- de zorgbehoevende heeft geen recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
- het inkomen van de zorgbehoevende mag niet hoger zijn dan 21.852,38 euro (alleenstaande) of 30.115,70 euro
- het kadastraal inkomen van eigendommen, buiten de gezinswoning, wordt met 3 vermenigvuldigd en als inkomen meegerekend
- de mantelzorgtoelage wordt niet toegekend onder partners
- de zorgbehoevende moet in de gemeente wonen, de mantelzorger moet niet in de gemeente wonen

De aanvraag wordt ingediend met een aanvraagformulier, een doktersattest, een bewijs van inkomsten en een bewijs van het kadastraal inkomen

Meer info kan u bekomen bij het OCMW.

Contact & openingsuren

Sociale dienst

Adres
Gemeentestraat 10, 3054Oud-Heverlee
tel.
016 388890
E-mail
socialedienst@ocmw.oud-heverlee.be

De maatschappelijk assistenten van de sociale dienst en het seniorenloket werken enkel op afspraak.

Een afspraak kan op werkdagen tijdens de kantooruren en op dinsdagavond tot 19.00 uur.

Meer openingsuren

Seniorenloket

Adres
Gemeentestraat 10, 3054Oud-Heverlee
tel.
016 38 88 85
E-mail
senioren@ocmw.oud-heverlee.be

De maatschappelijk assistenten van de sociale dienst en het seniorenloket werken enkel op afspraak.

Een afspraak kan op werkdagen tijdens de kantooruren en op dinsdagavond tot 19.00 uur.

Meer openingsuren