Beleidsverklaring 2020-2025 Oud-Heverlee

Gepubliceerd op  do 27 jun 2019
Op 24 juni stelde het gemeentebestuur haar beleidsverklaring voor aan de gemeenteraad. Deze beleidsverklaring kwam tot stand in nauwe dialoog met de inwoners.

Ze bouwde verder op de inbreng van inwoners tijdens gespreksavonden en de analyses van adviesraden en administratie. De ontwerptekst werd versterkt door de suggesties uit de bespreking op gemeenteraadscommissies, een super-advies-raad en zelfs een toekomstcafé voor alle inwoners.

De beleidsverklaring heeft als titel "Natuurlijk voor iedereen", maar is zeker ook zoveel mogelijk door iedereen tot stand gekomen. 

 

Hieronder vind je enkele inhoudelijke blikvangers in de beleidsverklaring.

 

  1. De belangrijkste fietsassen uit de gemeente worden afgewerkt. Werken op de Waversebaan, Leuvenstraat en de Blandenstraat zorgen voor veilige fietsroutes van en naar Leuven.
  2. Een gemeente heeft niet alleen wegen nodig, maar ook kruispunten, ontmoetingsplekken. De gemeente investeert zwaar in infrastructuur (GC De Roosenberg, nieuwe bibliotheek Haasrode, omvorming gemeentehuis, parochiezaal Oud-Heverlee), maar ook in aantrekkelijke groene ontmoetingsruimtes in elke kern. Die ruimtes moeten de groene living worden van elke dorpskern, waar alle generaties elkaar ontmoeten.
  3. Oud-Heverlee profileert zich als zorgzame gemeente. We willen in elke kern buurt-ondersteunings-netwerken uitbouwen, die de ruggengraat vormen van een zorgzame gemeente waar buren, vrijwilligers en mantelzorgers samen met professionele hulpverleners zorg opnemen voor al wie kwetsbaar is. Het vinden van een betaalbare woning blijft daarbij een enorme uitdaging.
  4. De gemeente besturen we samen ! Met nieuwe initiatieven rond burgerbegroting, een vragenuurtje na de gemeenteraad en een luisterronde voor inwoners willen we inwoners zoveel mogelijk betrekken bij het bestuur.

 

Het volledige beleidsplan is hier raadpleegbaar.