Omgevingsvergunning bekendmakingen

OPSCHORTING TERMIJNEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Openbare onderzoeken werden opgeschort tussen 24 maart en 25 april 2020. Lopende openbare onderzoeken werden dus later ingepland dan voorzien. Omwille van de nog steeds geldende coronamaatregelen wordt beslist om pas vanaf 11 mei inwoners toe te laten tot het gemeentehuis/de dossiers met uitzondering van een lopend dossier van de Vlaamse overheid.

Meer informatie via onderstaande links:

https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/omgeving

AANPASSING TERMIJNEN OPENBARE ONDERZOEKEN

Ligging bouwplaats Dossiernr intern Dossiernr omgevingsloket OO oorspronkelijk OO aangepast na 24/3-extra inzage voor de burgers-op afspraak na contact met dienst ro
Kauwereelstraat nrs 28-34 en Groot Neerveld nrs 23-29 OMV/2020/5/VV OMV_2019160303 26/3/2020-24/4/2020 11/5 tem 9/6/2020
Bierbeekstraat 96 OMV/2020/6/OV OMV_2020010308 4/3/2020-2/4/2020 11/5 tem 20/5/2020
Beukendreef 13 OMV/2020/8/OV OMV_2020016355 17/3-15/4/2020 11/5 tem 2/6/2020
A. Vanhoofstraat 10 OMV/2020/9/OV OMV_2020014093 19/3-17/4/2020 11/5 tem 4/6/2020
Tramplein 6 OMV/2020/12/OV OMV_2020017562 19/3-17/4/2020 11/5 tem 4/6/2020
Winkelweg 11 OMV/2020/13/OV OMV_2020021550 25/3-23/4/2020 11/5 tem 9/6/2020
Banhagestraat 20 OMV/2020/17/BVV OMV_2019162338 26/3-24/4/2020 11/5 tem 9/6/2020

De Vlaamse overheid heeft momenteel een aanvraag lopende in openbaar onderzoek (OMV/2020/16/OV), ref. OMV_2019115270 inzake de Naamsesteenweg. Oorspronkelijk liep het openbaar onderzoek van 27/2/2020-27/3/2020. Het openbaar onderzoek wordt nog voor de resterende dagen hernomen na 25/4 (loopt van 4 mei 2020 tem 7 mei 2020).

Voor inzage in de dossiers van een openbaar onderzoek kan u contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening, tel. 016 38 88 70 of per mail via ruimtelijke.ordening@oud-heverlee.be. U kan de dossiers komen inzien in de bovenvermelde inzageperiodes of na het maken van verdere afspraken met de dienst.

Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging.