Omgevingsvergunning/RUP bekendmakingen

OPSCHORTING TERMIJNEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De vergunningverlening wordt niet stilgelegd, maar er gelden wel langere beslistermijnen.

Die keuze is gerechtvaardigd omdat mogelijkerwijs delen van het gemeentepersoneel ziek worden, de vergunningsaanvragen niet even efficiënt via thuiswerk verwerkt kunnen worden, en omdat op dit moment het openbaar onderzoek niet naar behoren georganiseerd kan worden.

De vergunningverlening door gemeenten valt dus niet stil, maar de tijdelijke regeling kan voor de aanvrager wel betekenen dat de eindbeslissing door het college langer op zich laat wachten.

Omwonenden mogen wachten tot na 24 april om een dossier in openbaar onderzoek te gaan inkijken in het gemeentehuis. De tijdelijke regeling geldt voor alleĀ  lopende aanvragen en voor aanvragen die op of na 24 maart, maar voor of uiterlijk op 24 april worden ingediend. De minister kan de datum van 24 april verlengen.

Meer informatie via onderstaande links:

https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/omgeving

AANPASSING TERMIJNEN OPENBARE ONDERZOEKEN

Ligging bouwplaats Dossiernr intern Dossiernr omgevingsloket OO oorspronkelijk OO aangepast na 24/3-extra inzage voor de burgers-op afspraak na contact met dienst ro
Kauwereelstraat nrs 28-34 en Groot Neerveld nrs 23-29 OMV/2020/5/VV OMV_2019160303 26/3/2020-24/4/2020 25/4 tem 24/5/2020
Bierbeekstraat 96 OMV/2020/6/OV OMV_2020010308 4/3/2020-2/4/2020 25/4 tem 4/5/2020
Beukendreef 13 OMV/2020/8/OV OMV_2020016355 17/3-15/4/2020 25/4 tem 17/5/2020
A. Vanhoofstraat 10 OMV/2020/9/OV OMV_2020014093 19/3-17/4/2020 25/4 tem 19/5/2020
Tramplein 6 OMV/2020/12/OV OMV_2020017562 19/3-17/4/2020 25/4 tem 19/5/2020
Winkelweg 11 OMV/2020/13/OV OMV_2020021550 25/3-23/4/2020 25/4 tem 24/5/2020
Banhagestraat 20 OMV/2020/17/BVV OMV_2019162338 26/3-24/4/2020 25/4 tem 24/5/2020

Voor inzage in de dossiers van een openbaar onderzoek kan u contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening, tel. 016 38 88 70 of per mail via ruimtelijke.ordening@oud-heverlee.be. U kan de dossiers komen inzien in de bovenvermelde inzageperiodes.