Beeldkwaliteitsplan Oud-Heverlee

Het beeldkwaliteitsplan schetst een totaalvisie voor de dorpskern van Oud-Heverlee : een ingegroende dorpskern, waar plaats is voor verblijfskwaliteit, ontsloten voor de zachte weggebruiker en met het historisch patrimonium terug op de voorgrond.