Asbestsanering onderbrug Expresweg (N25)

Gepubliceerd op  vr 11 okt 2019
Op 30 oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer saneringswerken aan de onderbrug van de Expresweg te Blanden. Hiervoor zal in de Banhagestraat de rijbaan, aan beide kanten van de brug afgesloten voor alle verkeer. De werken zullen ongeveer zes weken duren.

Het lokale verkeer zal omgeleid worden via de Duivenstraat, de Naamsesteenweg (N251) en de Bierbeekstraat. Het verkeer op de Expresweg zal al die tijd mogelijk blijven. 

Recent liet het Agentschap Wegen en Verkeer een “sloopopvolgingsplan” opmaken van de brug van de Expresweg (N25) boven de Banhagestraat. Zo’n plan wordt opgemaakt bij de sloop of de renovatie van gebouwen of bepaalde constructies zoals bruggen. Als deel van het sloopopvolgingsplan werd de brug ook gecontroleerd op de mogelijke aanwezigheid van asbest. Uit dat onderzoek bleek dat de verf die bij de bouw van de brug gebruikt werd voor de wanden van de brug, asbest bevat. 

Wegen en Verkeer heeft kort na deze vaststelling luchtmetingen laten uitvoeren. Die wijzen erop dat er onder de brug en in de onmiddellijke omgeving ervan geen onrustwekkende waarden van asbest zijn. Er zijn deeltjes gevonden, maar die bevinden zich onder de wettelijke ondergrens van 0,01 vezels/cm³ (de gemeten waarden bevonden zich tussen 0,005 en 0,001 vezels/cm³). Dit betekent dat er geen risico voor de gezondheid van de omwonenden is en ook niet voor mensen die dagelijks onder de brug door fietsen. 

In een eerste fase zal de brug gesaneerd worden. Bij de sanering, die normaal gezien een zestal weken zal duren, zal een gespecialiseerde aannemer de verf van de brugwanden verwijderen. Aangezien bij deze werken asbest in de lucht zal vrijkomen, zullen deze werken volgens de regels van de kunst gebeuren. Dat wil zeggen dat de aannemer de werken zal uitvoeren in een hermetisch afgesloten ruimte die in onderdruk gehouden zal worden. Er zal m.a.w. een soort tent rond de werkruimte geplaatst worden en met behulp van speciale apparatuur zal de luchtdruk in de ruimte laag gehouden worden zodat er geen deeltjes ontsnappen. De brug zal dus zes weken lang onderaan volledig afgesloten worden. 

Nadat het asbest verwijderd is, zal Wegen en Verkeer de brug tijdelijk opnieuw openstellen. 

In het voorjaar van 2020 zal de aannemer dan voortwerken aan het grote onderhoud en zal de onderkant van de brug gedurende een aantal periodes opnieuw afgesloten worden.

https://wegenenverkeer.be/werken/banhagestraat-oud-heverlee-asbestsanering-brug-expresweg-n25

Contact & openingsuren

Infrastructuur

Adres
Gemeentestraat 10, 3054Oud-Heverlee
tel.
016 38 88 60
E-mail
infrastructuur@oud-heverlee.be

Vandaag

gesloten

Morgen

gesloten

Wenst u een afspraak, neem dan rechtstreeks contact op met de betrokken dienst.

Meer openingsuren