Algemene informatie verwaarlozing

Een woning of gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan dakbedekking of –gebinte, kroonlijst of dakgoten, schoorstenen, buitenmuren, voegwerk, buitenschrijnwerk of wanneer het pand niet water- en/of winddicht is.

De gemeenteraad legt in een reglement 'Registratie verwaarloosde woningen en gebouwen' vast hoe de vaststelling van de verwaarlozing, de opname in het register, de schrapping, enz... gebeurt en welke de gevolgen van de opname kunnen zijn. Bij tekenen van verval worden eigenaars preventief op de hoogte gebracht van de vastgestelde gebreken.

De toestand van verwaarlozing wordt vastgesteld vanop het openbaar domein of publiekelijk toegankelijke locaties aan de hand van een technisch verslag. Deze vaststelling wordt beschreven in een administratieve akte, waarin ook foto's zijn opgenomen. Deze akte wordt door de registerbeheerder IGO verstuurd naar de eigenaar(s) van het verwaarloosde pand. Hij/zij kan/kunnen daar beroep tegen aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Als er geen beroep aangetekend wordt of als het beroep verworpen wordt, dan wordt het pand effectief opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

De gemeente en in het bijzonder de technisch adviseur van het woonproject biedt ondersteuning en begeleiding bij herstel aan de eigenaars indien nodig.