Akkoord over draaiboeken onderwijs 2020-2021

Gepubliceerd op  wo 15 jul 2020
Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming stelde, in overleg met de GEES-werkgroep, de sociale partners en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen, op 24 juni een overzichtelijk plan op voor de onderwijsinstellingen van alle onderwijsniveaus.

Dat plan hanteert 4 mogelijke pandemieniveaus: van nul risico (niveau groen), over laag (niveau geel) en matig (niveau oranje) risico tot hoog risico (niveau rood). Aan elk pandemieniveau zijn andere veiligheidsmaatregelen verbonden, maar het centrale uitgangspunt is telkens dat men het recht op leren maximaal wil garanderen. Zonder daarbij de veiligheid van het onderwijspersoneel en de leerlingen uit het oog te verliezen. 

De Vlaamse Onderwijspartners hebben nu overeenstemming bereikt over draaiboeken die een vlottere organisatie van volgend schooljaar mogelijk maken. Die dienen als leeswijzer bij de pandemiescenario’s, maar bevatten verder geen fundamentele wijzigingen ten opzichte van de scenario’s. 

Meer informatie vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.