Afvalcontainers huisvuil

De inzameling van huisvuil en GFT gebeurt 2-wekelijks, in een grijze/groene container.

Via het e-loket kan u:

  • als nieuwe inwoner afvalcontainers of de activatie van reeds aanwezige containers aanvragen.
    Opgelet: indien u dit niet doet gaat u stilzwijgend akkoord met de containers die eventueel al ter plaatse zijn en zal u alsnog een betalingsuitnodiging van EcoWerf ontvangen.
  • bijkomende afvalcontainers aanvragen
  • omwisselingen naar een ander type container aanvragen
  • uw aansluiting opzeggen

De containers zijn voorzien van een chip en een barcode. Deze dienen nooit vervangen te worden, ze worden in het afrekeningssysteem aan jou gegevens gekoppeld. Hierdoor verloopt de afrekening van uw afval volledig automatisch via uw persoonlijke DifTar-rekening. Deze kan u online raadplegen van zodra uw aansluiting rond is.

Prijzen 

Container

Aanbiedingsprijs 

(per aanbieding)

Prijs

(per kg)

Huur

(per maand)

Huur

(KMO)

40 liter 0,55 euro 0,28 euro 0,84 euro
120 liter
(meest gangbaar)
0,55 euro 0,28 euro 0,84 euro 1,84 euro
240 liter 1,10 euro 0,28 euro 1,66 euro 2,47 euro
1.100 liter 5,59 euro 0,28 euro 4,58 euro 7,07 euro

Meer details: https://www.ecowerf.be/diftar-ophaling-huisvuil-en-gft

Voor meer informatie over het DifTar systeem kan u contact opnemen met EcoWerf via het gratis nummer 0800/97 0 97.