Huis aan huisinzameling afvalcontainers huisvuil

De inzameling van huisvuil en GFT gebeurt 2-wekelijks, in een grijze/groene container.

Via het e-loket kan u:

  • als nieuwe inwoner afvalcontainers of de activatie van reeds aanwezige containers aanvragen.
    Opgelet: indien u dit niet doet gaat u stilzwijgend akkoord met de containers die eventueel al ter plaatse zijn en zal u alsnog een betalingsuitnodiging van EcoWerf ontvangen.
  • bijkomende afvalcontainers aanvragen
  • omwisselingen naar een ander type container aanvragen
  • uw aansluiting opzeggen

De containers zijn voorzien van een chip en een barcode. Deze dienen nooit vervangen te worden, ze worden in het afrekeningssysteem aan jou gegevens gekoppeld. Hierdoor verloopt de afrekening van uw afval volledig automatisch via uw persoonlijke DifTar-rekening. Deze kan u online raadplegen van zodra uw aansluiting rond is.

Prijzen 

Je krijgt een betalingsuitnodiging om een voorschot te betalen. Het bedrag is afhankelijk van het type container:

  • € 50 voor een of meerdere containers van 40 of 120 liter
  • € 100 euro per container van 240 liter.

Telkens je de container aanbiedt, wordt een bedrag van het voorschot afgetrokken. Dit bedrag is de som van de aanbiedingsprijs en de prijs per kilo afval die je aanbiedt. Ook wordt een maandelijkse huurprijs, afhankelijk van het type container, afgetrokken van dit voorschot. Wanneer het voorschot bijna opgebruikt is, ontvang je een nieuwe betalingsuitnodiging.

Tarieven en meer details: https://www.ecowerf.be/diftar-ophaling-huisvuil-en-gft

Voor meer informatie over het DifTar systeem kan u contact opnemen met EcoWerf via het gratis nummer 0800/97 0 97.