Administratief medewerker burgerzaken (C1-C3) statutair voltijds

Het lokaal bestuur Oud-Heverlee organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving van:

VOLTIJDS M/V ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3) – BURGERZAKEN STATUTAIR

De dienst burgerzaken staat in voor volgende dienstverlening:

Bevolking - identiteitsbewijzen - reispassen - rijbewijzen - burgerlijke stand - vreemdelingen - de administratie van de begraafplaatsen


TAAKOMSCHRIJVING
:

 • volledige administratie omtrent geboorte, huwelijk, overlijden, nationaliteit en aanverwanten
 • afgifte van en opvolging van de wetgeving betreffende rijbewijzen en aanverwante vergunningen
 • administratie omtrent vreemdelingen
 • actualiseren van de bestanden en registers en afleveren van de daarbij horende documenten
 • taken in verband met communicatie
 • verrichten van polyvalente taken
 • bereid zijn onregelmatige prestaties te leveren bij speciale aangelegenheden

TEWERKSTELLING: in statutair of contractueel verband – aanwerving 1 juni 2021

DIPLOMA: Hoger middelbaar onderwijs of gelijkgesteld

EXAMENPROGRAMMA:

 • een preselectie onder de vorm van een multiple-choice vragenlijst indien er meer dan 20 kandidaten zijn.
 • een schriftelijke en mondelinge proef, waaruit de bekwaamheid, maturiteit, affiniteit en motivatie van de kandidaat voor de functie moet blijken.

AANBOD

 • maandwedde: minimum 2.018,10 euro en maximum 3.598,07 euro. (index 02/2021)
 • maaltijdcheques waarde: 8,00 euro
 • fietsvergoeding woon- werkverkeer (0,24 euro/ km, heen en terug)
 • hospitalisatieverzekering
 • minimum 30 vakantiedagen

WERVINGSRESERVE: de kandidaten die slagen in de bekwaamheidsproef worden opgenomen in een wervingsreserve geldig voor 3 jaar, eventueel verlengbaar met maximum 2 jaar.

UW KANDIDATUUR, met duidelijke vermelding van de beoogde functie , vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en het vereiste diploma kan als volgt:

 • online 
 • overhandigd worden op het secretariaat van het gemeentebestuur Oud-Heverlee, op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee, waar u een ontvangstbewijs zult ontvangen
 • per post verzonden worden aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee
 • via e-mail met ontvangstmelding en leesbevestiging, met een uitgebreid curriculum vitae als bijlage, naar volgend e-mailadres: kandidatuur@oud-heverlee.be

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 12 april 2021 (postdatum of datum ontvangstbewijs of datum e-mail dient als bewijs).

BIJKOMENDE INLICHTINGEN i.v.m. inhoud de functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u bekomen bij de dienst personeel, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, tel. 016 38 88 29, e-mail: personeel@oud-heverlee.be