Infomeeting nieuw vennootschapsrecht

Het recht is in een stroomversnelling met vele nieuwe wetten, waaronder ook nieuwe vennootschapswet. Deze wet is heden nog in volle ontwikkeling en zal in principe vanaf 1/05/2019 van kracht zijn.

De wet zal, onder alle voorbehoud van nog latere wijzigingen, de verplichting opleggen om oude vennootschapsvormen om te vormen tegen 2020. Mits het nemen van bepaalde stappen kan er slechts een tijdelijk uitstel bekomen worden.

Vele artikels in de vennootschapswet zijn niet meer dan een herschrijving van oude wetten én rechtspraak in één overzichtelijke wet. Voor de oude BVBA staat er echter een ware omwenteling klaar, zijnde een vennootschap zonder kapitaalsbegrip met een enorme vrijheid om de statuten op te stellen.
Men kan dus een volwaardige rechtspersoon oprichten zonder kapitaalsvereiste.

Met deze verandering wenst de wetgever de BV (de nieuwe naam voor de BVBA) aantrekkelijker te maken voor investeringen en buitenlandse ondernemingen.

Door het wegvallen van het begrip kapitaal is een BV veel vrijer bij de uitgifte van aandelen dan bij de oude BVBA. Aandelen zijn niet langer per se een representatie van een inbreng in kapitaal. De BV zal dus zeer creatief gebruikt kunnen worden.
Ook staan er nieuwe mogelijkheden klaar om het bestuur in de BV statutair te regelen. Het begrip zaakvoerder wordt vervangen door bestuurder én dagelijks bestuur.

Als ondernemer krijgt U dus zeer veel vrijheid om Uw ideale vennootschap zelf vorm te geven.

Uiteraard heeft elke medaille zijn weerzijde, waaronder deze nieuwe vrijheid.
Het wegvallen van het kapitaalsbegrip wordt gecompenseerd met nieuwe aansprakelijkheden voor bestuurders en aandeelhouders, waarbij concreet wordt nagegaan of de vennootschap in financiële moeilijkheden zal komen.
Ook dient er rekening mee gehouden te worden dat grotere economische spelers op de markt deze vrijheid zouden kunnen misbruiken om een sterkere positie te verkrijgen in Uw vennootschap.

Tijdens deze infomeeting zullen de hierboven vermelde kansen en hindernissen besproken worden.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Wanneer

  • wo 20 maart 2019
    van 0 tot 23.59 uur

Prijs

Gratis

Waar

Gemeentehuis
Gemeentestraat 2, 3054 Vaalbeek (Oud-Heverlee)

Organisatie

Gemeente Oud-Heverlee