Water op de wereld door Jan Feyen

Water op de wereld door prof em. Jan Feyen Stevenen we af op een globale watercrisis? Minstens 900 miljoen mensen hebben geen toegang tot drinkwater, 2,3 miljard mensen hebben geen zuiver drinkwater in hun huizen en meer dan 1 miljard mensen (of 1 op 8) geen sanitaire voorzieningen. Tegen 2025 zullen bijna twee miljard mensen, 25% van de wereldbevolking, leven in regio's met absolute waterschaarste. Daarnaast zien we wereldwijd dat de waterontrekking voor drinkwater, voedselvoorziening, industrie en het inefficient opvangen, stockeren en/of gebruik van neerslag de hernieuwbare leveringen meer en meer overtreffen. België bv. bevindt zich in de ranglijst van landen met extreme waterstress op de 23ste plaats. Ondanks een gemiddelde jaarlijkse neerslag in Ukkel van 793,6 mm komt ons land in toenemende mate onder waterstress doordat 60% van de neerslag afstroomt (28,5% bebouwde oppervlakte), de ondiepe en diepe grondwaterlagen slechts in beperkte mate worden aangevuld, en de oppervlakte aan stuwmeren en vijvers voor waterstockering verwaarloosbaar is en slechts 30 km2 of 0,1% van de oppervlakte van België bedraagt. In de lezing wordt ingegaan op haalbare oplossingen en het trekken van de aandacht op het feit dat de watercrisis samenhangt met de toenemende milieudegradatie en kloof tussen arm en rijk. Lezing in zaal Caverelle, Kauwereelstraat 9, 3051 Sint-Joris-Weert. Prijs leden 8 €, niet-leden: 15 € (Welkomstdrink, taart en  koffie inbegrepen) Inschrijven doe je door het bedrag over te schrijven op rekening BE11 7343 1104 4148 van Neos Oud-Heverlee met vermelding Feyen en de namen van de deelnemers, samen met een mailtje naar secretariaat.neosoudheverlee@gmail.com

Wanneer

  • do 19 mei 2022
    van 14 uur

Waar

Zaal Caverelle
Kauwereelstraat 9, 3051 Sint-Joris-Weert

Organisatie

Neos OUD-HEVERLEE