Aanvraag evenement, school- of dorpsfeest

Wat

Wie een publieke activiteit in openlucht of in een zaal organiseert (dorpsfeest, fuif, muziekfestival, wielerwedstrijd, mountainbike- en wielertochten, rommelmarkt, stoet, kerstboomverbranding, …) moet dit schriftelijk aanvragen aan de gemeente.

Procedure

Dien het aanvraagformulier minstens 2 maanden voor de activiteit in. Hoe vroeger, hoe beter. Bij laattijdige aanvragen bestaat het risico dat bepaalde vergunningen niet worden afgeleverd.

Het college van burgemeester en schepenen beslist dan of de activiteit kan doorgaan en legt eventueel bijkomende voorwaarden op (o.a. rekening houdend met het advies van de lokale politie).

Als u een zeer groot evenement wil opzetten, neemt u best ook al eens contact op met de dienst Vrije Tijd.

OPGELET sinds 28 juni 2022 is er een nieuw brandweer-reglement van kracht dat implicaties heeft voor de organisatie van alle soorten evenementen. Op de formulieren staat nu een aanvinkvakje dat je dit reglement hebt gelezen en zal naleven.

Aanvraag feestcheque enkel voor school- of dorpsfeesten

De feestcheque kan aangevraagd worden via volgende links: schoolfeest of dorpsfeest