Aantal inbraken in Politiezone VoDi daalt met 29%

Gepubliceerd op  ma 03 feb 2020
Het politiecollege van de PZ Voer en Dijle (VODI) nam deze week kennis van de inbraakcijfers in 2019. Hieruit blijkt een daling van liefst 29% in vergelijking met 2018.

Het politiecollege van de PZ Voer en Dijle (VODI) nam deze week kennis van de inbraakcijfers in 2019. Hieruit blijkt een daling van liefst 29% in vergelijking met 2018 in de gemeenten Tervuren, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bertem. De extra personeelsinzet alsook de aanwending van nieuwe technologieën om inbraken te voorkomen of op te lossen, lijken dus hun vruchten af te werpen. 

“Woninginbraak blijft een belangrijke prioriteit in onze politiezone”, bevestigt korpschef Peter Vanhoyland. “Bovendien hebben we extra interventieploegen op de baan gebracht tijdens de eindejaarperiode, omdat de ervaring leert dat dan de meeste inbraken worden gepleegd”, aldus de korpschef.

Jan Spooren, burgemeester van Tervuren en voorzitter van de politiezone, is tevreden met dit resultaat: “Inbraken hebben een grote impact op het veiligheidsgevoel van onze burgers”, zegt Spooren. “Ik apprecieer dan ook enorm de inspanningen die onze politiemensen op dit vlak geleverd hebben”. Daarnaast blijven we in onze zone ook inzetten op diefstalpreventie, en geeft ons korps tips om je woning beter te beveiligen”.

“Ik ben vanzelfsprekend blij dat het aantal inbraken in Huldenberg is gedaald met bijna de helft ten aanzien van vorig jaar, maar elke inbraak is er een teveel”, zegt Danny Vangoidtsenhoven, burgemeester van Huldenberg. “Dit is wederom een bewijs dat het verstandig was om te fuseren tot onze nieuwe politiezone VODI. Daarnaast is de recente plaatsing van de ANPR-camera’s zeker een troef in de strijd tegen de misdaad”.

Burgemeester van Oud-Heverlee Adri Daniëls stelt dat naast de schaalvergroting van de politiezone, ook de buurtinformatienetwerken (BINs) wellicht hebben bijgedragen tot een vermindering van de inbraken in zijn gemeente. “Er worden momenteel trouwens nog nieuwe initiatieven genomen om nieuwe BIN’s op te starten, wat ik ten zeerste toejuich”.

Burgemeester Joël Vander Elst van Bertem wijst op de meerwaarde van de fusie tussen de vroegere politiezones Tervuren en Dijleland. “De schaalvergroting laat toe om meer interventieploegen op de baan te hebben, en daarnaast nog eens specifieke acties rond inbraakpreventie te organiseren”, besluit Vander Elst.

Contact & openingsuren

Centraal onthaal politiezone Voer en Dijle