Update wegeniswerken Waversebaan

Gepubliceerd op  vr 07 jul 2017
Sinds 8 mei is de Waversebaan afgesloten voor alle doorgaand verkeer tussen de Boslaan en de Beukendreef. Er worden rioleringswerken uitgevoerd, waarbij de weg helemaal moet opgebroken worden. Plaatselijk verkeer wordt in beide richtingen omgeleid langsheen de Dorpsstraat/Fonteinstraat.

Om deze verkeersstroom in goede banen te leiden voorzien we volgende ingrepen.

  • Er worden lichten geplaatst ter hoogte van het kruispunt Dorpsstraat - Fonteinstraat evenals in de Fonteinstraat. Deze lichten werken sensor-gestuurd en staan bij gewoon verkeer op knipperlicht. Enkel bij doorgang van zwaar verkeer zoals bussen en vrachtwagens springen zij op rood om te voorkomen dat dit verkeer zich vastrijdt en de doorgang voor alle verkeer blokkeert. Om de regeling op voorhand te testen in een verkeersluwe situatie, worden de lichten in de loop van vrijdag 5 mei geactiveerd.
  • Het parkeren in de Dorpsstraat en Fonteinstraat wordt sterk gelimiteerd. Er wordt een totaal parkeerverbod ingesteld in de Dorpsstraat tussen de Vaalbeekstraat en de fietsenwinkel. Dit is de voorwaarde van De Lijn om het busverkeer doorheen de dorpskern te verzekeren tijdens de omleiding. Ook in de Fonteinstraat wordt het parkeren verder beperkt om voldoende ruimte te hebben voor wachtende wagens voor de wegversmalling. De belijning voor het parkeerverbod in de Dorpsstraat wordt uitgevoerd op donderdag 4 mei of vrijdag 5 mei.
  • In de Broekstraat wordt tijdelijk 'éénrichtingsverkeer uitgezonderd fietsers' richting Oude-Pastorijstraat ingevoerd, om de verkeerstroom in de moeilijke zone rond het kruispunt Dorpsstraat - Fonteinstraat te ontlasten. Aannemer Hegrola zal daarom vanaf woensdag 3 mei tot vrijdag 5 mei herstelwerken uitvoeren aan de kasseiverharding in de Oud-Pastorijstraat. Tijdens deze herstelwerken evenals de uithardingsperiode tot 8 mei, is de Oud-Pastorijstraat ontoegankelijk voor alle verkeer.
  • Om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verzekeren, wordt de snelheid op de omleiding verlaagd naar 30 km/uur.
  • Ook doorgaand fietsverkeer zal omgeleid worden via deze omleiding. Rioleringswerken vragen immers ingrijpende graafwerken, wat veilig fietsverkeer onmogelijk maakt.


Via deze maatregelen proberen we maximaal voor een vlotte doorstroming te zorgen. Met de politie werd afgesproken om extra toezicht uit te oefenen op het naleven van deze maatregelen. Ook wij zullen nabij evalueren om na te gaan of de maatregelen voldoen of nog bijkomende aanpassingen vragen.

 

Fasering

Tijdens de ganse periode van de werken (20 maart tot half november) wordt alle verkeer omgeleid langs de Dorpsstraat-Fonteinstraat-Blokkenstraat. Ook de lijnbussen volgen deze omleidingsweg.

Deze fasering wijkt af van de planning zoals besproken tijdens de hoorzitting. Aangezien de werken erg vlot opschieten, werd besloten in één fase door te werken. De werken aan de dorpskern van Oud-Heverlee starten daardoor pas half november, op het moment dat de Waversebaan terug open is voor doorgaand verkeer.
 

Contact & openingsuren

Infrastructuur

Adres
Gemeentestraat 10, 3054Oud-Heverlee
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
016 38 88 60
E-mail
infrastructuur@oud-heverlee.be

Vandaag

gesloten

Morgen

gesloten
Meer openingsuren