Gemeente Gemeente Oud-Heverlee

Update wegeniswerken Waversebaan

Gepubliceerd op  vr 28 apr 2017
Vanaf 8 mei wordt de Waversebaan afgesloten voor alle doorgaand verkeer tussen de Boslaan en de Beukendreef. Er starten rioleringswerken, waarbij de weg helemaal moet opgebroken worden. Plaatselijk verkeer wordt in beide richtingen omgeleid langsheen de Dorpsstraat/Fonteinstraat.

Om deze verkeersstroom in goede banen te leiden voorzien we volgende ingrepen.

  • Er worden lichten geplaatst ter hoogte van het kruispunt Dorpsstraat - Fonteinstraat evenals in de Fonteinstraat. Deze lichten werken sensor-gestuurd en staan bij gewoon verkeer op knipperlicht. Enkel bij doorgang van zwaar verkeer zoals bussen en vrachtwagens springen zij op rood om te voorkomen dat dit verkeer zich vastrijdt en de doorgang voor alle verkeer blokkeert. Om de regeling op voorhand te testen in een verkeersluwe situatie, worden de lichten in de loop van vrijdag 5 mei geactiveerd.
  • Het parkeren in de Dorpsstraat en Fonteinstraat wordt sterk gelimiteerd. Er wordt een totaal parkeerverbod ingesteld in de Dorpsstraat tussen de Vaalbeekstraat en de fietsenwinkel. Dit is de voorwaarde van De Lijn om het busverkeer doorheen de dorpskern te verzekeren tijdens de omleiding. Ook in de Fonteinstraat wordt het parkeren verder beperkt om voldoende ruimte te hebben voor wachtende wagens voor de wegversmalling. De belijning voor het parkeerverbod in de Dorpsstraat wordt uitgevoerd op donderdag 4 mei of vrijdag 5 mei.
  • In de Broekstraat wordt tijdelijk 'éénrichtingsverkeer uitgezonderd fietsers' richting Oude-Pastorijstraat ingevoerd, om de verkeerstroom in de moeilijke zone rond het kruispunt Dorpsstraat - Fonteinstraat te ontlasten. Aannemer Hegrola zal daarom vanaf woensdag 3 mei tot vrijdag 5 mei herstelwerken uitvoeren aan de kasseiverharding in de Oud-Pastorijstraat. Tijdens deze herstelwerken evenals de uithardingsperiode tot 8 mei, is de Oud-Pastorijstraat ontoegankelijk voor alle verkeer.
  • Om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verzekeren, wordt de snelheid op de omleiding verlaagd naar 30 km/uur.
  • Ook doorgaand fietsverkeer zal omgeleid worden via deze omleiding. Rioleringswerken vragen immers ingrijpende graafwerken, wat veilig fietsverkeer onmogelijk maakt.


Via deze maatregelen proberen we maximaal voor een vlotte doorstroming te zorgen. Met de politie werd afgesproken om extra toezicht uit te oefenen op het naleven van deze maatregelen. Ook wij zullen nabij evalueren om na te gaan of de maatregelen voldoen of nog bijkomende aanpassingen vragen.


We voorzien dat deze fase tot 31 augustus zal lopen. Indien er eerder al bepaalde delen van de weg eerder kunnen vrijgeven worden, zullen we dit natuurlijk doen.


 

Fasering. 

Om de omleidingen zo goed mogelijk en met zo weinig mogelijk hinder te kunnen organiseren, zullen de werken gefaseerd uitgevoerd worden. 

Tijdens de werken zal het plaatselijk verkeer ten allen tijde doorgang hebben hetzij via de Waversebaan, hetzij via een omleiding doorheen de dorpskern. Ook de bussen van De Lijn zullen deze trajecten volgen. (zie plan in bijlage).

Fase 1: nutswerken over het volledige tracé 20 maart 2017 tot start rioleringswerken (vermoedelijk eind april 2017)

Richting Zoet Water: omleiding via Blokkenstraat - Fonteinstraat - Dorpsstraat

Richting Leuven: Waversebaan

Fase 2: heraanleg weg en rioleringswerken in de zone Boslaan - Beukendreef Start + rioleringswerken mei 2017- eind augustus 2017

Beide richtingen langs Dorpsstraat - Fonteinstraat - Blokkenstraat

Fase 3: Bogaardenstraat en dorpskern Augustus 2017 - voorjaar 2018 Beide richtingen via Waversebaan en Ophemstraat
Fase 4: heraanleg vanaf apotheek - Blokkenstraat Voorjaar 2018 - zomer 2018 Beide richtingen via Blokkenstraat - Fonteinstraat - Dorpsstraat
Fase 5: kruispunt Blokkenstraat Voorjaar 2018 Geen omleiding, enkel plaatselijk lichten

Contact & openingsuren

Infrastructuur

Adres
Gemeentestraat 103054Oud-Heverlee
E-mail
infrastructuur@oud-heverlee.be

Vandaag

open van 9 - 12.30 uur

Morgen

open van 9 - 12.30 & 18 - 20 uur
Meer openingsuren