Gemeente Gemeente Oud-Heverlee

Aanleg van fietspaden langsheen de Waversebaan van de Boslaan tot de Blokkenstraat.

Gepubliceerd op  ma 06 mrt 2017
Op 20 maart zijn de nutswerken gestart over het volledige tracé. Richting Zoet Water is er een omleiding via de Blokkenstraat, Fonteinstraat en de Dorpsstraat.

De Waversebaan te Oud-Heverlee, hoofdverbindingsweg tussen Sint-Joris-Weert en Leuven, maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. In 2011 – 2012 werd gestart met de aanleg van gesubsidieerde fietspaden ter hoogte van de Gemeentelijke en Vrije basisschool, meer bepaald van voor de Dorpstraat tot voor de Boslaan. Het wegdek werd waar nodig vernieuwd en het wegprofiel aangepast. 

Het gemeentebestuur wenst deze gesubsidieerde fietspaden verder door te trekken. In 2015 keurden de subsidiërende overheden de plannen voor de aanleg van de fietspaden langsheen de Waversebaan in het gedeelte van voor de Boslaan tot en met het kruispunt met de Blokkenstraat, goed. 

We houden hetzelfde wegprofiel aan van de eerder uitgevoerde werken. Zo wordt de rijbaan versmald naar 6m tussen de boordstenen en hersteld waar nodig. Er komt een verhoogd fietspad van 1m75 breed in rode beton met een verharde strook van 75 cm voor voetgangers. Daar waar ruimte vrij is, worden tussen de rijweg en het fietspad haagjes geplant. 

Verschillende mogelijkheden om overdreven snelheid te voorkomen werden onderzocht. De oorspronkelijk voorziene drempels ter hoogte van de kruispunten werden geweerd door de subsidiërende overheid. Wel worden de kruispunten aangepast om een beter zicht te verkrijgen voor uitrijdend verkeer. 

Ter hoogte van de Dorpstraat worden twee perrons aangelegd voor de bus, met schuilhuisjes en fietsenstallingen. Hier wordt een middengeleider voorzien die moet verhinderen dat bij het stilstaan van de bus, er over de middenlijn voorbijgestoken wordt. 

De nutsmaatschappijen maken van de gelegenheid gebruik om de noodzakelijke vernieuwingen uit te voeren. Zij zullen tevens de leidingen verplaatsen naar de voetgangerszone. Infrax voert beperkte rioleringswerken uit ter hoogte van de woningen 92 tot en met 108. Hierdoor kan het deel van de oude gemengde riolering welke afwatert naar een open beek naast woning nr. 92 buiten werking worden gesteld. De gemeente investeert in nieuwe energiezuinige straatverlichting. 

Fasering. 

Om de omleidingen zo goed mogelijk en met zo weinig mogelijk hinder te kunnen organiseren, zullen de werken gefaseerd uitgevoerd worden. 

Tijdens de werken zal het plaatselijk verkeer ten allen tijde doorgang hebben hetzij via de Waversebaan, hetzij via een omleiding doorheen de dorpskern. Ook de bussen van De Lijn zullen deze trajecten volgen. (zie plan in bijlage).

Fase 1: nutswerken over het volledige tracé 20 maart 2017 tot start rioleringswerken (vermoedelijk eind april 2017)

Richting Zoet Water: omleiding via Blokkenstraat - Fonteinstraat - Dorpsstraat

Richting Leuven: Waversebaan

Fase 2: heraanleg weg deel Boslaan -tot en met apotheek Start + rioleringswerken mei 2017- eind augustus 2017

Beide richtingen langs Dorpsstraat - Fonteinstraat - Blokkenstraat

Fase 3: Bogaardenstraat en dorpskern Augustus 2017 - voorjaar 2018 Beide richtingen via Waversebaan en Ophemstraat
Fase 4: heraanleg vanaf apotheek - Blokkenstraat Voorjaar 2018 - zomer 2018 Beide richtingen via Blokkenstraat - Fonteinstraat - Dorpsstraat
Fase 5: kruispunt Blokkenstraat Voorjaar 2018 Geen omleiding, enkel plaatselijk lichten

 

 

Op 13 maart werd in GC de Roosenberg een informatievergadering georganiseerd. Tijdens dit infomoment werd eveneens de afstemming met de geplande werken in de dorpskern van Oud-Heverlee kort toegelicht. U vindt het verslag in bijlage.

 

 

Contact & openingsuren

Infrastructuur

Adres
Gemeentestraat 103054Oud-Heverlee
E-mail
infrastructuur@oud-heverlee.be

Vandaag

open van 9 - 12.30 & 18 - 20 uur

Morgen

open van 9 - 12.30 uur
Meer openingsuren