Zwaluwenproject

Een zwaluw maakt de lente niet. Maar de groepjes zwaluwen die elke lente en zomer boven de gemeente cirkelen, brengen elk jaar weer leven in de brouwerij. Jammer genoeg zijn deze broedvogels de laatste jaren sterk in aantal verminderd, deels door veranderingen in de overwinteringsgebieden in Afrika, deels door veranderingen in onze manier van bouwen en wonen. Deze vogels verdienen een steuntje.

Nestkasten

Met een aantal eenvoudige maatregelen, kunnen we de zwaluwen in Oud-Heverlee al flink helpen. Samen met IGO-Leuven hangt onze gemeente jaarlijks extra nestkasten op. Onderzoek wees uit dat het versterken van reeds bestaande kolonies het meeste kans op slagen heeft. Daarom willen we in de eerste plaats deze extra nesten hangen op en rond sites waar al lange tijd huiszwaluwen broeden. Deze dieren zijn vrij honkvast en zoeken elkaars gezelschap op om te broeden. 
We zoeken inwoners-eigenaars van gebouwen waar belangrijke kolonies elk jaar langskomen. Op deze plaatsen zouden we kunstnesten kunnen hangen om zo bijkomende nestgelegenheid te creëren. De gratis kunstnesten worden in het voorjaar omhoog gehangen door het intergemeenlijk natuur- en landschapsteam van IGO-Leuven. Ook om boerenzwaluwen te helpen, kunnen kunstnesten worden geplaatst of andere kleine ingrepen worden gedaan.

Mestplankje

Misschien bent u niet zo gelukkig met de gewoonte van de vogels om hun uitwerpselen achter te laten onder hun nest? Omdat zwaluwen beschermde dieren zijn, mag u het nest niet verwijderen. De gemeente kan u helpen met een gratis mestplankje dat door de INL-ploeg wordt opgehangen. Een mestplankje is +/- 0.5 m lang en 25 cm breed. De INL-ploeg komt ook langs om het plankje schoon te maken indien nodig (indien hier vraag naar is).

Hoe kan u deelnemen aan dit zwaluwproject?

Neem contact op met de milieudienst. U geeft hierbij uw naam, adres, telefoon (GSM) en mailadres door, zodat de INL-ploeg van IGO u kan contacteren om na te gaan of de locatie geschikt is. Zij plaatsen nadien de nesten en gewenste mestplankjes.