Werkingssubsidie voor sportverenigingen

Erkende sportverenigingen komen in aanmerking voor een werkingssubsidie.

De voorwaarden zijn terug te vinden in het reglement in bijlage.