Verenigingen socio-culturele werkingssubsidies

Erkende cultuurverenigingen komen in aanmerking voor werkingssubsidies.

De aanvraag tot werkingssubsidie kan jaarlijks voor 15 januari ingediend worden via het digitaal loket. De verdeling van de subsidies gebeurt via een puntensysteem. De dossiers worden geadviseerd door de cultuurraad en goedgekeurd door het schepencollege. 

Erkende verenigingen komen eveneens in aanmerking voor projectsubsidies vrijetijdsinitiatieven.