Tijdelijke maatregelen inzake wonen en energie in tijden van corona

Gepubliceerd op  vr 15 mei 2020
De maatregelen om een tweede coronagolf te vermijden zijn genomen. De gevolgen van de eerste reeks beperkingen zijn nog kracht. Het Woonloket heeft een aantal zaken op een rijtje gezet die voor jou nuttig kunnen zijn om te weten in deze moeilijke periode.

Energie en water

 • De Vlaamse overheid voorziet een eenmalige vergoeding voor de water- en energiefactuur van wie tijdelijk werkloos werd omwille van de coronacrisis. De vergoeding bedraagt 202,68 euro per werknemer die tijdelijk werkloos of deeltijds tijdelijk werkloos (minimum 1 dag) werd door de coronacrisis en is als volgt samengesteld: voor water: 30,77 euro, voor de verwarmingskosten: 95,05 euro, voor de elektriciteitskosten: 76,86 euro.
 • Zolang de Covid-19-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.
 • De kapitaalsterugbetaling van de lopende Vlaamse energieleningen wordt voor 3 maanden uitgesteld.
 • Lees meer.

Raadpleeg ook de andere tegemoetkomingen voor particulieren.

Uithuiszetting

De Vlaamse regering heeft beslist om uithuiszettingen tijdens de beperkende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad genomen vanaf 12 maart 2020 tijdelijk niet toe te laten. Deze maatregel duurt tot en met 17 juli 2020. Voor na 17 juli is het goed om te weten dat een gedwongen uithuiszetting enkel kan worden uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder en op basis van een vonnis van de vrederechter.

Huren en verhuren

Hier speelt menselijk contact een grote rol. Gedurende een overgangsfase zullen er evenwel nog strenge beschermings- en voorzorgsmaatregelen gerespecteerd moeten worden. De vermelde instructies kunnen verder versoepeld worden.

 • Huurders van sociale woningen die betalingsmoeilijkheden ervaren ten gevolge van de coronacrisis, nemen best zo snel mogelijk contact op met verhuurder. De verhuurder zal nagaan of de huurder recht heeft op een vermindering van de huurprijs of een uitstel van betaling van de huur kan krijgen.
 • Uithuiszettingen die voortvloeien uit woninghuurgeschillen, zijn tijdelijk niet toegelaten.
 • Tot en met 17 oktober 2020 moet het EPC bij verhuur pas aanwezig zijn op het ogenblik dat de huurovereenkomst wordt afgesloten. Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.
 • Lees meer

Ook op de website van de Huurdersbond vind je een aantal antwoorden op veel gestelde vragen.

Kopen, verkopen en lenen

 • Mensen die in financiële problemen dreigen te komen door de coronacrisis, kunnen onder bepaalde voorwaarden uitstel aanvragen om hun hypothecaire lening af te betalen. Zo moet het inkomen van jou of jouw partner deels of volledig zijn weggevallen door de coronacrisis en is jouw woning ook jouw hoofdverblijfplaats. Het gaat om een uitstel tot 6 maanden waarvoor geen extra kosten worden aangerekend. Meer info hierover vind je hier. Neem hierover tijdig contact op met je kredietverlener.
 • De aanvraagtermijn voor de gratis “Verzekering gewaarborgd wonen” wordt in de periode van coronavirusmaatregelen verlengd met 3 maanden.
 • Tot en met 17 januari 2021 moet het EPC bij verkoop pas aanwezig zijn op het ogenblik van het verlijden van de authentieke akte. Als op het moment van de authentieke akte geen EPC aanwezig is, dan moet de notaris dit melden aan het Vlaams Energieagentschap.

De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor de dienstverlening van Wonen-Vlaanderen. Zij herstarten hun onderzoeken op 4 mei op het vlak van woningkwaliteit, tegemoetkomingen en huurwaarborgleningen.

Bij vragen ben je welkom om contact op te nemen met onze medewerkers van het Woonloket via woonloket.oud-heverlee@igo.be – 0476 96 37 77 of voor vragen over woningkwaliteit: woningkwaliteit.oud-heverlee@igo.be - 0471 66 01 97.

Weetjes

Aangezien we nu met z'n allen meer tijd in huis doorbrengen, is het extra belangrijk om je woning gezond te houden. Enkele nuttige tips op dat vlak:

 • Tracht je woning 24 uur op 24 te ventileren en regelmatig te verluchten. Ventileren kan met behulp van een ventilatiesysteem, ventilatieroosters of door je raam op kiepstand te zetten. Om te verluchten zou je minstens twee keer per dag je raam 15 minuten wijd open moeten zetten. Resultaat? Je vermijdt de opstapeling van CO2, vocht en schadelijke stoffen die tot gezondheidsklachten kunnen leiden.
 • Probeer je huis rookvrij te houden. Roken is voor iedereen erg ongezond, en nog veel meer voor kinderen. Als je binnen in huis rookt, roken zij mee, zonder dat ze dat willen. De rook zit vol giftige stoffen die erg schadelijk zijn. Ook als die rook weg is, zijn de giftige stoffen nog altijd in huis aanwezig.