2020 11 WZZ De Kouter infosessies

De bouwwerkzaamheden van WZZ De Kouter zijn na een kort oponthoud tijdens de corona-crisis hervat en het einde ervan is in zicht. De verwachte openingsdatum van de woonzorgcampus is eind maart of begin april 2021 voorzien.

Bijkomende lening

Aangezien de werken ver gevorderd zijn, krijgen we ook een beter zicht op de reële kostprijs. Het totale budget aan meerkosten wordt geraamd op 600.000 EUR incl. BTW of ongeveer 3% van de bouwkost. De gemeente en de private partner stellen voor om samen deze meerkosten via een lening te financieren. Dit werd besproken in de gemeenteraad van 13 oktober.

Infosessies

Er worden infosessies voor kandidaat bewoners voor WZZ De Kouter georganiseerd. Die zullen plaats vinden in de raadzaal van het gemeentehuis van Oud-Heverlee, op deze data:

  1. 17 november om 14u
  2. 24 of 26 november om 14u
  3. 1 december om 18u

Om in te schrijven voor de infosessies, kan u terecht bij info@wzzdekouter.be of bij Ronny Lemmens, operationeel directeur van de Senior Living Groep, op het nummer 0472/56.40.87.

Aanwerving van personeel

De selectieprocedures van directeur en centrumleider worden afgerond in de maand oktober. Vanaf december zullen ook de sollicitatiegesprekken voor medewerkers zorg (verpleging, zorgkundigen,…) en medewerkers ondersteunende diensten (administratie, keuken, schoonmaak, animatie, ….) van start gaan.

We hopen dan ook we voor de uitbating van de woonzorgcampus het gewenste personeelskader kunnen invullen en dat we de gebruikers / bewoners van de WZZ met de nodige zorg (handen en harten) kunnen bijstaan.

Kris Debruyne

Voorzitter WZZ De Kouter