2019 09 WZZ de droom wordt werkelijkheid

Al op het eind van vorige eeuw werden er gronden aangekocht om een woonzorgcentrum te realiseren. Mensen de kans geven om in eigen gemeente oud te worden, dicht bij familie en vrienden te kunnen blijven, en hen te omringen met de nodige warmte en zorg… Dit was de droom van de toenmalige, maar ook van de huidige gemeentebestuurders. In 2017 gaf de Vlaamse Regering eindelijk groen licht voor de bouw. Tijdens de voorbije jaren werd gezocht naar geschikte partners. De gemeente Oud-Heverlee, het OCMW en Senior Living Group sloegen de handen in elkaar. Sedert enkele maanden krijgt die droom steeds meer vorm. 

Na enkele weken van werfvoorbereiding, werd er op 13 mei 2019 gestart met de bouw van Woonzorgzone (WZZ) De Kouter. Intussen is er al bijzonder veel gebeurd. Iedere dinsdag wordt er een werfvergadering gehouden en de diverse partners werken er enthousiast samen: AMV Architecten, Houben NV (aannemer) en de vzw WZZ De Kouter (bouwheer). 

Stilaan en zeker na het gieten van de vele betonplaten wordt ook de structuur van de site duidelijk. Het woonzorgcentrum (gebouw in een grote U-vorm) met dagverzorgingscentrum is het gedeelte dat het dichtst bij de Kartuizersstraat ligt. De wanden van de eerste verdieping werden er geplaatst. Er werd gewerkt met prefab-wanden, waardoor er minder lawaai (van bijvoorbeeld het slijpen van stenen) voor de omwonenden is. Ook aan bouw van de assistentiewoningen (serviceflats) is begonnen. Die bevinden zich het dichtst bij de Kouterstraat. Tussenin die beide blokken zal het lokaal dienstencentrum ingepland worden. 

Ondertussen zitten heel wat inwoners al met concrete vragen. Vanaf wanneer kan ik een aanmelding doen ? Kan je een assistentiewoning kopen of enkel huren ? Ik heb interesse om aan de slag te gaan in het nieuwe woonzorgcentrum”. Je vindt op de website van de gemeente en op www.wzzdekouter.be binnenkort het antwoord op deze vragen. Er komt een contactpunt waar iedereen zijn of haar vragen kan stellen.

We verklappen alvast dat we nog steeds op schema zitten om in januari 2021 de deuren te openen. 

Kris Debruyne

Voorzitter vzw WZZ De Kouter