2019 05 10 start bouw

Start bouw Woonzorgzone De Kouter

Eerste steenlegging vrijdag 10 mei om 17.00 uur

De vzw Woonzorgzone De Kouter start met de bouw van een woonzorgzone dichtbij de kerk van Blanden, tussen de Kouterstraat (aan de Haasroodsestraat) en de Kartuizersstraat. De aannemer Houben NV vat de voorbereidingen voor de werfinrichting aan eind april. Op 13 mei gaat het dan echt van start.

Vrijdag 10 mei legt de vzw samen met het gemeentebestuur symbolisch al de eerste steen.

De Woonzorgzone De Kouter zal bestaan uit een woonzorgcentrum met 102 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum, 25 assistentiewoningen (flats voor senioren) en een lokaal dienstencentrum.

De werken zullen duren tot eind 2020. Er werd een plan opgesteld om de hinder van de werken zoveel mogelijk te beperken. Er kan enkel gewerkt worden tussen 7.00 en 19.00 uur en de zondagsrust moet gerespecteerd worden. Aan omwonenden en geïnteresseerden werd toelichting verschaft op een infoavond.

De getoonde presentatie en contactgegevens staan vermeld op de website van de vzw: www.wzzdekouter.be. Hier kan je ook in de toekomst terecht voor nieuwe updates.

Belangrijk voor de schoolgaande jeugd is dat tijdens de werken de voetweg die over het terrein loopt verlegd wordt en rond de werfhekken zal lopen. Zo kan men toch nog veilig van de Kartuizerstraat naar de Haasroodsestraat en terug. Er wordt bekeken hoe een veilige oversteek met zebrapad op de Haasroodsestraat kan worden ingericht, rond de zone wordt tijdelijk een snelheidslimiet van 30 km/u ingevoerd en er wordt gewaarschuwd voor werfverkeer en de dode hoek. Gebruiken jouw kinderen deze route, ga dan misschien samen eens kijken hoe het veilig kan voor 13 mei.